top of page

Rozšíření výrobní řady o kotle W22 UNI

Vážení zákazníci,

 od 15. 9. 2022 rozšiřujeme naši produktovou řadu kotlů o dva nové univerzální zplyňovací kotle W22 UNI s rozsahem výkonu 7 - 15 kW a 10 - 20 kW, které jsou vhodné pro efektivní a ekologické vytápění rodinných domů, chat, malých provozoven a jiných objektů s nižší tepelnou ztrátou.

Univerzální ocelové kotle W22 UNI byly certifikovány ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně a splňují emisní třídu 5 dle ČSN-EN 303-5 a podmínky pro evropskou směrnici Ecodesign. Jsou určeny pro spalování kusového dřeva, černého i hnědého uhlí a mezi jejich hlavní výhody patří nízké požadavky na komínový tah, spolehlivost provozu, nízká spotřeba paliva a možnost sníženého výkonu u všech uvedených paliv až o 50%.

  Konstrukční provedení spalovacích komor umožňuje spalování paliva přirozeným odtahem spalin bez potřeby odtahových ventilátorů, a to v teplovodních systémech s přirozenou i nucenou cirkulací topného média. Vnitřní pláště kotlových těles jsou vyrobeny z 8 mm kvalitního ocelového plechu a spalovací komory osazeny žárobetonovými vyzdívkami s vysokou pevností a se zvýšenou odolností proti alkalické korozi. Pro dosažení vysoké účinnosti jsou umístěny ve spalovacích cestách kotlů W22 UNI turbulátory nové konstrukce.  Stejně jako u kotlů W22 ECO jsou zachovány shodné připojovací rozměry s kotli Viadrus U26, U68 a U22 Economy.

 

  S pozdravem

           Tým Viaflames

bottom of page