top of page

PRODEJ, MONTÁŽ A SERVIS KOTLŮ

Seznam odborně způsobilých osob pro prodej, servis a montáž  kotlů VIAFLAMES

Nemůžete najít co jste hledali, potřebujete poradit?
vyplňte následující formulář a my vám co nejdříve odpovíme

Děkujeme za odeslání!

KONTAKTY:

Technická podpora, montáž a servis

Tel.: +420 604 152 756

aburic@viaflames.cz

Technická podpora, reklamace

Tel.: +420 603 509 844

vdziadzio@viaflames.cz

Technická podpora pro Jihomoravský a Zlínský kraj

Tel.: +420 705 867 784

jsekanina@viaflames.cz

V PŘÍPADĚ POTŘEBY SERVISNÍHO ZÁKROKU SE VŽDY OBRACEJTE NA FIRMU, KTERÁ VÁM VÝROBEK PRODALA NEBO INSTALOVALA!

Kontrola kotlů podle zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Vážení zákazníci,
dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. měl být v České republice do konce roku 2016 každý teplovodní kotel na tuhá paliva připojený na topnou soustavu od 10 – 300 kW příkonu zkontrolován odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem.

Interval každé další kontroly kotle je stanoven od 1.9.2018 na 3 roky!

Seznam těchto osob naleznete na našich webových stránek. Tato kontrola vyplývá ze zákona a je povinná.

Doporučená cena kontroly pro výrobky firmy VIAFLAMES je 1.000,- Kč bez DPH + náklady za ujeté km. Cena neobsahuje náklady za vyčištění a výměnu vadných dílů.

Při kontrole dojde k  posouzení stavu kotle, stavu komína, kouřovodu, zapojení kotle a topného systému. Proto před samotnou kontrolou vše řádně vyčistěte. Zjistíte-li při čištění, že je třeba některé díly vyměnit, nahlaste prosím jejich seznam technikovi, aby vám je mohl přivézt a zároveň vyměnit.

Proto, aby kontrola kotle podle zákona o ochraně ovzduší skončila s kladným hodnocením (dopadla dobře), musí být kotel a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a plné funkčnosti. Musí být v pořádku, keramické tvarovky, rošty, regulační prvky atd..

Servisní technik musí vždy přijet ke kotli, který je ve studeném stavu. Po jeho kontrole musí provést zatopení a překontrolování jeho funkčnosti. Nezapomeňte proto, že je třeba mít připravené dostatečné množství předepsaného paliva, které je uvedeno na výrobním štítku kotle a v návodu k obsluze.

Při kontrole předložte vždy návod k obsluze ke kotli.

bottom of page