RUČNÍ PŘIKLÁDÁDNÍ

EKOLOGICKÁ NÁHRADA ZASTARALÝCH KOTLŮ

RODINNÉ DOMY

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
1/7

PATENTOVANÝ SYSTÉM SPALOVACÍ KOMORY

jETFLAMES.png

(pro náhled klikněte na logo)

Zajišťuje vysokou účinnost a nízké emise.

Keramická vyzdívka spalovací komory má zvýšenou odolnost proti alkalické korozi

Do povinné výměny kotlů

1. a 2. emisní třídy zbývá

logo_EU.jpg
mpo-logo.jpg

Kotle řady W22ECO a E22ECO  CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025525

Předmětem projektu jsou akreditované měření a ověření parametrů že naše konstrukční řešení plně vyhovuje i pro provoz, který odpovídá požadavkům podle posledních norem EU i ČR:

a) typové řady teplovodních kotlů na dřevo s ruční dodávkou paliva W22ECO 18, W22ECO 24, W22ECO 30,

b) typové řady teplovodních kotlů na dřevo s ruční dodávkou paliva a řízeným přívodem spalovacího vzduchu E22ECO 18, E22ECO 24, E22ECO 30

Výstupem pak budou vlastní zkoušky a následné vystavení protokolů a certifikátů podle  NV č. 163/2002 Sb. § 7, ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 118/2016 Sb., č. 117/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

Kotle řady W22ECO na uhlí  CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025633

Předmětem projektu jsou akreditované měření a ověření parametrů že naše konstrukční řešení plně vyhovuje i pro provoz, který odpovídá požadavkům podle posledních norem EU i ČR:

- typové řady teplovodních kotlů na hnědé a černé uhlí W22ECO 18, W22ECO 24 a W22ECO 30

Výstupem pak budou vlastní zkoušky a následné vystavení protokolů a certifikátů podle  NV č. 163/2002 Sb. § 7, ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 118/2016 Sb., č. 117/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky