RUČNÍ PŘIKLÁDÁDNÍ

EKOLOGICKÁ NÁHRADA ZASTARALÝCH KOTLŮ

RODINNÉ DOMY

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
1/7

Důležité upozornění !!!
 

Vážení zákazníci,

 

 až doposud jsme plnili naše závazky vůči vám korektně, a i přes prodlužující se dobu dodání kotlů a soustavnému růstu cen na trhu s ocelí jsme dodávali naše produkty za ceny odpovídající době přijetí zakázky.

Bohužel současný konflikt na východě Evropy má tak výrazný dopad na trh s dodávkami surovin a materiálů, že nám byly vypovězeny kontrakty na jejich dodávky.

S ohledem na prudké navýšení dodavatelských cen v oblasti ocelového plechu, který je základním materiálem pro výrobu našich kotlů jsme tak nuceni promítnout tento cenový nárůst i do cen našich výrobků a přistoupit ke zvýšení cen expedovaných kotlů oproti cenám v okamžiku přijetí objednávky. Před expedicí našich produktů vám sdělíme aktuální cenu a v případě, že nebudete s aktuální cenou souhlasit, bude Vám nabídnuta možnost odstoupení od objednávky. Nové objednávky budou rovněž přijímány s touto podmínkou.

 

Omlouváme se za vzniklé komplikace a věříme v brzké uklidnění probíhajícího konfliktu a stabilizaci tržních podmínek.

Jako malou satisfakci vůči těmto nepříjemnostem, vás chceme informovat, že se nám podařilo u kompletní řady kotlů W 22 ECO dosáhnout sníženého výkonu na úrovni 50 %. Tento výsledek je již uveden v našich návodech a prospektech.

PATENTOVANÝ SYSTÉM SPALOVACÍ KOMORY

jETFLAMES.png

(pro náhled klikněte na logo)

Zajišťuje vysokou účinnost a nízké emise.

Keramická vyzdívka spalovací komory má zvýšenou odolnost proti alkalické korozi

Do povinné výměny kotlů

1. a 2. emisní třídy zbývá

logo_EU.jpg
mpo-logo.jpg

Kotle řady W22ECO a E22ECO  CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025525

Předmětem projektu jsou akreditované měření a ověření parametrů že naše konstrukční řešení plně vyhovuje i pro provoz, který odpovídá požadavkům podle posledních norem EU i ČR:

a) typové řady teplovodních kotlů na dřevo s ruční dodávkou paliva W22ECO 18, W22ECO 24, W22ECO 30,

b) typové řady teplovodních kotlů na dřevo s ruční dodávkou paliva a řízeným přívodem spalovacího vzduchu E22ECO 18, E22ECO 24, E22ECO 30

Výstupem pak budou vlastní zkoušky a následné vystavení protokolů a certifikátů podle  NV č. 163/2002 Sb. § 7, ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 118/2016 Sb., č. 117/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

Kotle řady W22ECO na uhlí  CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025633

Předmětem projektu jsou akreditované měření a ověření parametrů že naše konstrukční řešení plně vyhovuje i pro provoz, který odpovídá požadavkům podle posledních norem EU i ČR:

- typové řady teplovodních kotlů na hnědé a černé uhlí W22ECO 18, W22ECO 24 a W22ECO 30

Výstupem pak budou vlastní zkoušky a následné vystavení protokolů a certifikátů podle  NV č. 163/2002 Sb. § 7, ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 118/2016 Sb., č. 117/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky